NeuroAffective Relational Model® - NARM

NARM er en særdeles effektiv behandlingsmetode, udviklet af Dr. Laurence Heller. Med NARM får vi en forståelse for, hvordan udviklingstraumer og omsorgssvigt sætter aftryk i nervesystemet og præger hjernens udvikling. Metodisk inspirerer NARM til en kontaktfuld, ressourceorienteret indfalds­vinkel, som både understøtter regulering af nervesystemet og vores kapacitet til at føle os forbundet med os selv og andre.

Jeg står fremover for undervisning og træning på NARM uddannelsen i Danmark og Norge i samarbejde med kvalificerede assistenter.

Flere oplysninger og tilmelding på www.narm-danmark.com og www.narm.no