NeuroAffective Relational Model® - NARM

2-årigt Certificeringsprogram for erfarne klinikere med start den 10. maj 2019 i Kgs. Lyngby.

NARM er en ny og effektiv behandlingsmetode. Med NARM får vi en forståelse for, hvordan udviklingstraumer og omsorgssvigt sætter aftryk i nervesystemet og præger hjernens udvikling. Metodisk inspirerer NARM til en kontaktfuld, ressourceorienteret indfalds­vinkel, som både understøtter regulering af nervesystemet og vores kapacitet til at føle os forbundet med os selv og andre.

NARM er udviklet af dr. Laurence Heller, og han står selv for undervisning og træning i samarbejde med kvalificerede assistenter.

Flere oplysninger og tilmelding på: www.narm.dk


NARM kommer til Norge i juni 2018.

Hermed bliver der mulighed for at tage hele NARM uddannelsen på dansk, idet jeg skal være underviser på den!

Flere oplysninger og tilmelding på www.narm.no