NeuroAffective Relational Model® - NARM

2-årigt Certificeringsprogram for erfarne klinikere med start den 10. maj 2019 i Kgs. Lyngby.

NARM er en ny og effektiv behandlingsmetode. Med NARM får vi en forståelse for, hvordan udviklingstraumer og omsorgssvigt sætter aftryk i nervesystemet og præger hjernens udvikling. Metodisk inspirerer NARM til en kontaktfuld, ressourceorienteret indfalds­vinkel, som både understøtter regulering af nervesystemet og vores kapacitet til at føle os forbundet med os selv og andre.

NARM er udviklet af dr. Laurence Heller, og han står selv for undervisning og træning i samarbejde med kvalificerede assistenter.

Flere oplysninger og tilmelding på: www.narm.dk


Ønsker du at tage NARM uddannelsen på dansk - så kom til Norge.

Ny NARM træning starter 7. maj 2020.

Se mere på www.narm.no