SE nye muligheder i dit liv!

  • Der findes en vej ud af angst, stress, usikkerhed, nervøsitet, selvhad og uro.

  • Der er hjælp at hente til dit parforhold, dine børn og til dig selv.

  • Der er et liv efter tab, ulykker, overfald, operationer eller sygdom.

  • Sæt dig selv i centrum i dit liv - og gå efter glæden, nærværet og roen!

  • I terapi hos mig indgår vi i en ligeværdig relation med nærvær, accept og anerkendelse. Vi vil danne følgeskab for en tid, hvor vi vil arbejde med kropslig opmærksomhed, følelser, bevidsthed og væren.

  • Vores fokus er ”her og nu orienteret” med opmærksomhed på, hvilke overlevelsesstrategier du/I bærer rundt på, som i dag kan udgøre hindringer, for livets fulde udfoldelse. Vi arbejder ud fra ressourcer, der vil forbedre relationen først og fremmest til dig selv, men også til andre.

Tove Mejdahl

Terapi- og undervisningslokale