Chok, traumer og kriser kan behandles

Overvældende oplevelser som f.eks. ulykker, vold, fald og operationer påvirker kroppen og nervesystemet kan hæmme livskvaliteten mange år efter.

Symptomerne kan være:

  • Kroniske smerter og træthed.
  • Angst og forbier.
  • Søvnbesvær.
  • Koncentrationsproblemer.
  • Depressionstilstande.
  • PTSD-symptomer.

Det er muligt at hele følgerne af kriser, chok og traumer uanset om de er akutte eller ligger langt tilbage i tiden.

Chok og traumer bliver ofte ”fast-frosset” i organismen, hvilket får os til at reagere som om faren stadig er til stede. Vi oplever os måske konstant på vagt eller føler os hjælpeløse og overvældede. Det begrænser vores udfoldelse og livsglæde.

Med SE-metoden og NARM er det muligt at frigøre de instinktive reaktioner, der er fastfrosset i kroppen. Terapeuten guider en sanseproces, som nænsomt støtter nervesystemets naturlige evne til at komme fra stress til balance.