Hvad er SE?

  • SE står for Somatic Experiencing®.

  • Det er en kropsorienteret behandlingsmetode, som afhjælper følgerne af chok, traumer og overvældende begivenheder i livet.

  • SE kan hjælpe dig med at finde ro og tryghed igen efter en voldsom begivenhed.

  • SE kan reducere eller helt fjerne symptomer, der er opstået på grund af traumatiske hændelser

  • SE kan hjælpe dig fra en fastlåst tilstand til en oplevelse af frihed og flow i kroppen.

Behandlingsformen

  • Somatic Experiencing® er en terapeutisk behandlingsmetode med fokus på krop, følelser og samtale.

  • I terapien kan indgå bevægelse, øvelser og støttende berøring.

  • Somatic Experiencing® aktiverer kroppens helende ressourcer og hjælper dig med at regulere og genetablere balance i dit nervesystem.

  • Du vil opleve mere stabilitet, tryghed og tro på fremtiden. Du genfinder ro i kroppen og kan lettere engagere dig i det, der sker her og nu i dit liv.