Hvad er NARM?

  • NARM står for den NeuroAffektive Relationelle Model og er udviklet af Ph.D. Laurence Heller.

  • NARM er en meget effektiv behandlingsmetode i forhold til udviklingstraumer og tilknytningsproblemer.

  • I NARM-terapi understøttes vores evne til biologisk selvregulering og vores kapacitet til at føle os forbundet med os selv og andre.

  • NARM er en ressource-orienteret, ikke-regressiv model, der arbejder med Somatic mindfulness og mindful awareness på processen.

  • De fleste emotionelle problemer kan føres tilbage til fem biologisk baserede principper: Behovet for kontakt, afstemning, tillid, autonomi og kærlighed/seksualitet. Hver type afspejles af et mønster af spændinger eller pansring i kroppen, så vel som af adfærd og evne til at klare livets udfordringer.

  • NARM er en metode, der integrerer en kropslig og psykologisk tilgang i behandlingen af lavt selvværd, skam og konstant selvkritik.

  • NARM inddrager fortiden, men lægger vægt på at arbejde med det nuværende øjeblik og fokusere på styrkesiderne.

  • Ressourcer og resiliens er det fundament, der bygges på, for at integrere oplevelsen af selvregulering og evne til at få kontakt og relatere sig til andre mennesker.