Om SE | SE-metoden
Psykolog Tove Mejdahl

SE® -metoden

- er udviklet gennem mere end 30 års forskning. Grundlaget er Peter Levin’s observationer af, hvordan dyr, der lever frit i naturen, sjældent rammes af traumereaktioner, fordi de instinktivt er i stand til at frigøre sig fra den overvældende energi, som en livstruende situation ophober i organismen.

Da også mennesker reagerer instinktivt på trussel, i lighed med andre pattedyr, er det på sin vis underligt, at vi ofte oplever følgereaktioner på traumatiske situationer. Men faktisk kan vores højere udviklede, rationelle hjerne bremse den instinktive proces i at blive fuldført.

Fysiologisk set sker der automatisk en kraftig aktivering i det autonome nervesystem, når et dyr eller menneske udsættes for et chok. Dette medfører, at organismen bliver rustet til kamp eller flugt. Det forhøjede beredskab bliver ideelt set anvendt til at slippe godt fra situationen. Men i mange situationer er hverken kamp eller flugt mulig, og så kommer den 3. instinktive forsvarsreaktion automatisk til anvendelse – ”frysereaktionen” eller ”ligge død”. Denne reaktion kan til tider være et byttedyrs redning. I kroppen er stadig ophobet en enorm mængde overlevelsesenergi, som dyret automatisk ryster af sig eller ”arbejder ud af kroppen” som bevægelser, der har sammenhæng med angrebssituationen. For mennesker er det meget sværere at komme ud af ubevægelighedsreaktionen, fordi angsten for at blive overvældet af den enorme energi der udløses i processen virker blokerende. Vi mennesker knytter automatisk stærke følelser til frysereaktionen: rædsel, raseri og oplevelse af total hjælpeløshed og afmagt, ligesom vi har en bevidsthed om døden som et faktum, hvilket dyr ikke har på samme vis.

Ud fra denne forståelse blev PL overbevist om, at ”helbredelse af traumet kræver en direkte oplevelse af den levende, følende og vidende organisme” (Væk tigeren s. 20), og dette kan kun lade sig gøre, hvis vi får adgang til kroppen og bevidstheden som en enhed: ”Selve traumets struktur, inklusive hyper-arousal, dissociation, indsnævring, immobilisering, er baseret på evolutionen af rovdyrs/byttedyrs overlevelses adfærd. Traumets symptomer er resultatet af en højaktiveret ufuldendt biologisk reaktion på en trussel, ”frosset” i tid. Ved at få denne frosne respons til at ”tø op”, bevæge sig fremad i tid og derpå blive afsluttet kan traumet heles.” (Peter Levine fra ”Væk tigeren").

Byggende på denne viden, som er alment kendt indenfor traumeforskning, udviklede Dr. Levine SE®-metoden, som primært sigter på at hjælpe nervesystemet til at genetablere den naturlige balance ved at få frigjort den blokerede overlevelsesenergi.

Det er muligt at gøre dette på meget nænsom vis ved at bearbejde oplevelsen gradvis gennem den oplevede fornemmelse i kroppen.

Teknikken går ud på at bevæge sig ind i traumet fra en sikker base og udløse energien lidt af gangen. Følelsen af tryg base kobles med lettelse, resurser, afslapning og fornemmelse af at have kontrol og kunne vælge. Man pendler mellem resurser som fremkalder disse positive følelser og traumet. Derved bearbejdes den chokerende oplevelse bid for bid. Kropsbevægelser der blev afbrudt ved frysereaktionen genaktiveres og færdiggøres. Dette opleves umiddelbart som en lettelse, der frigør og udløser den blokerede energi. SE® er således en kropspsykoterapeutisk praksis, der handler om at arbejde med menneskets instinktive reaktioner og forbindelsen mellem funktionerne i neocortex, det limbiske system og reptilhjernen.

Tove Mejdahl